Chứng chỉ ISO 9001: 2008

Lượt xem: 6999

Chứng chỉ ISO 9001: 2008 9 trên 10

Sản phẩm thuộc danh mục: ,

  ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặc chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đòan đa quốc gia đến những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người. Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặc chẽ như ISO 9001:2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.

                                                 

  Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001:2008:

  Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức:

  -  Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định liên quan đến sản phẩm

  -  Muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Việc duy trì bao gồm việc cải tiến liên tục hệ thống nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định liên quan đến sản phẩm.

  *** Với mong muốn xây dựng sự bền vững cho doanh nghiệp, HQ Paint đã tích hợp những tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng và nâng cao khả năng sản xuất một cách khoa học và tối ưu nhất.

Sản phẩm liên quan

Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH Hải Quân

 • Địa chỉ: Lô K1-1 KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.360.1768
 • Email: hqpaint2015@gmail.com